NİŞANTAŞI HASTANESİ, “HER YÖNÜYLE KALİTELİ SAĞLIK HİZMETİ SUNUYOR”
Sağlık hizmetinde “kalite” önceliğimiz ile hastalarımızın beklentilerini maksimum düzeyde karşılıyoruz.

Kalite, müşteri memnuniyetinin sağlanması için her sektörde gerekli en temel şart. Ancak özellikle sağlık alanında kalite temininin diğer sektörlere nazaran daha elzem olduğunu düşünüyorum. Bu doğrultuda Nişantaşı Hastanesi olarak memnuniyeti sağlamak adına “hijyen”, bizim önceliğimizi oluşturuyor. Çünkü hastanemizin hijyenik ve modern bir yapıda olması, hastalarımızın kendilerini güvende hissetmesini sağlıyor. Hijyenin yanı sıra “hastaların ihtiyaçlarına hızlı cevap vermek” de kaliteli sağlık hizmetinin en önemli parçalarından biri. Bu nedenle hemşirelerin hastalarımız tarafından yapılan çağrılara hızlı cevap vermesini önemsiyoruz. Ayrıca “doktorların hastalara detaylı açıklamalar yapması ve gereken ilgiyi göstermesi”, üzerinde durduğumuz bir diğer husus. “Hastanemizin yeterli personele ve son teknolojik donanıma sahip olması” ise nitelikli hizmet anlayışımızın tamamlayıcı ögelerini oluşturuyor. Bu bağlamda insan kaynakları çalışmalarımızda kaliteli sağlık hizmetini sağlamaya yönelik bir strateji izliyoruz. Çalışanlarımızın; alanında eğitimli ve uzman olmasının beraberinde kurumun gelişmesi için hedefleri olan, dikkatli, yaratıcı fikirlere ve multidisipliner uyuma sahip kişiler olmasına özen gösteriyoruz.

NİŞANTAŞI HASTANESİ, “HER YÖNÜYLE KALİTELİ SAĞLIK HİZMETİ SUNUYOR” - SAĞLIK - Mono – Ortadoğu Holding Kurumsal İletişim MecrasıTEKNOLOJi HAYATIMIZIN HER ALANINDA

Teknoloji, özellikle de sağlık alanında hızla gelişiyor. Nişantaşı Hastanesi olarak bu gelişmeleri yakından takip ediyor ve alanında öncü firmaların ürettikleri son teknoloji cihazların tedarikini sağlıyoruz. Ayrıca hastane bünyesindeki tüm cihazların periyodik kontrol ve bakımları da uluslararası standartlara uygun olarak akredite firmalar tarafından gerçekleştiriliyor. Bu da hasta beklentilerini maksimum düzeyde karşılamamıza imkân tanıyor. Ameliyathanelerimiz, yoğun bakım ünitelerimiz, servis katlarımız ve polikliniklerimizde kullanılan tüm cihazlar; hasta konforunun öncelenmesi, işlem sürelerinin kısalması ve kalitenin artması konusunda hem doktorlarımızın hem de hastalarımızın memnuniyetini sağlıyor. Bilgi akışını verimli şekilde sağlamak da nitelikli hastane yönetiminde önemli bir yer teşkil ediyor. Bu nedenle Nişantaşı Hastanesi’nde ileri teknoloji sağlık ekipmanlarımızın beraberinde çeşitli bilgi sistemlerini de etkin olarak kullanıyoruz. Kurumumuzda entegre hastane bilgi yönetim sistemi, laboratuvar bilgi sistemi, radyoloji bilgi sistemi, PACS, tablet aracılığıyla her an kablosuz erişim sağlayan mobilite sistemleri, her noktada işlev gören teknolojik altyapı sistemleri, SMS, internet, web, wap ve çağrı merkezi gibi gelişmiş randevu sistemleri, yüz tanıma sistemleri, hasta yönlendirme ve bilgilendirme ekranları, doküman yönetim sistemi, tıbbi arşiv, barkod ve RFID teknolojilerinin kullanıldığı ilaç ve malzeme takip sistemleri ile teknoloji esaslı ve tam donanımlı sağlık hizmeti sunuyoruz. Şunu da belirtmeliyim ki bizler, Nişantaşı Hastanesi bünyesinde yer alan teknolojik imkânların yalnızca çalışanlar tarafından kullanılmasını değil, çeşitli programlar ve uygulamalar aracılığıyla hastaların da aktif olarak yer aldığı bir süreç yönetimini amaçlıyoruz. Buna göre hasta veri kayıtlarını tuttuğumuz otomasyon sistemi ile bir yandan kâğıt israfını ve iş gücü kaybını önlerken diğer yandan hastalarımızı dijital ortam aracılığıyla takip ediyor ve onları bilgilendiriyoruz.

NİŞANTAŞI HASTANESİ, “HER YÖNÜYLE KALİTELİ SAĞLIK HİZMETİ SUNUYOR” - SAĞLIK - Mono – Ortadoğu Holding Kurumsal İletişim MecrasıOBEZiTE VE ESTETiKTE ÖNCÜ HiZMET

Türkiye’nin ilk obezite enstitüsüne ev sahipliği yapan Nişantaşı Hastane'mizde, bu alanda özel eğitim ve tecrübeye sahip hemşire ve yardımcı personellerimiz ile obezite tedavi sürecinin başından sonuna dek hastalarımızın yanındayız. Hastane bünyesinde obezite cerrahisinden estetik, plastik ve rekonstrüktif cerrahiye, beslenme ve diyetetikten psikiyatriye kadar çeşitli alanlarda yalnızca obeziteye yönelik çalışan bir ekibimiz yer alıyor. Birden fazla disiplini içeren bütüncül yaklaşımımızla, obezite operasyonu sonrasında kilo vermekten kaynaklanan deri sarkmalarını ameliyatla toparlayarak hastalarımıza daha konforlu bir yaşam sunarken onların estetik yönünden de özgüveni yüksek bireyler olmalarını sağlıyoruz. Postbariatrik ameliyatlar olarak tabir edilen fiziksel müdahalelerin yanı sıra beslenme ve diyet uzmanımız ile hastamız taburcu olduktan sonra da onların yanında olmaya devam ediyoruz. Ameliyat sonrasında belirli periyotları takip ederek hastalarımızın yeme alışkanlıklarını kazanıncaya kadarki süreçlerinde onlarla günlük bilgi paylaşımında bulunuyor, kontrol ve disiplini sağlıyoruz. Estetik ile ilgili küçük ya da büyük herhangi bir sorunu olan herkesin yaşadığı ortak duygular, memnuniyetsizlik ve mutsuzluktur. Oysa kişilerin yaşamlarını mutlu bir şekilde sürdürebilmeleri ve kendilerini dış dünya karşısında güvende hissedebilmeleri için özgüvene ihtiyaçları vardır. Ancak biz, Nişantaşı Hastanesi olarak bizi tercih eden hastalarımızın estetik kaygılarını sonlandırmak isterken sağlık durumlarını da önemsiyoruz. Hastanemizde estetik, plastik ve rekonstrüktif cerrahi uygulamalarının, doktorun uygun gördüğü durumlarda gerçekleştirilmesine ve sağlık veya estetik açıdan haklı nedenler içermesine öncelik veriyoruz. “Her yönüyle kaliteli sağlık hizmeti” yaklaşımımız doğrultusunda sağlığın, estetik kaygılardan daha önemli ve öncelikli olduğunu hastalarımızla paylaşıyoruz.