OBEZİTE CERRAHİSININ İKİNCİ ADIMI POSTBARİATRİK
Derinin elastikiyet kapasitesini aşan miktarlardaki kilo kaybı nedeniyle oluşan sarkmalar, postbariatrik cerrahi ile gideriliyor

Postbariatrik cerrahiyi; obezite cerrahisi sonrasında beklenen kilo kayıplarının neden olduğu deri bollaşması ve sarkması sebebiyle ortaya çıkan deformitelerin estetik düzeltim ameliyatları olarak tanımlayabiliriz. Postbariatrik cerrahi tek bir ameliyat değildir, seanslar şeklinde yapılması gereken ortalama üç ameliyatı kapsamaktadır. Bu ameliyatların sırası, hastanın derisinin sarkma derecesine göre değişiklik gösterse de kilo verme esnasında postbariatrik cerrahiye ihtiyaç duymadan deri kalitesini korumak pek mümkün değildir. Bu durumu şöyle açıklayabilirim: Obezite cerrahisinin amacı, hastayı fazla kilolarından ve bunun yarattığı fiziksel ve metabolik sıkıntılardan kurtarmaktır. Derinin elastikiyet kapasitesini aşan miktarlardaki kilo kaybı, sarkmaların ortaya çıkmasını kaçınılmaz kılar. Spor yapan hastalarda kas kitlesinin artması deri sarkmalarını azaltsa da çoğu zaman bu durumun önüne geçmek zordur. Dolayısıyla postbariatrik cerrahiyi, obezite ameliyatının bir adım sonrası olarak düşünebiliriz. Ancak obezite operasyonu geçiren her hastanın tüm postbariatrik cerrahi uygulamalarına ihtiyacının olmadığını belirtmekte de fayda var. Buna rağmen en az bir ya da iki ameliyata mutlaka gereksinim olacaktır.

OBEZİTE CERRAHİSININ İKİNCİ ADIMI POSTBARİATRİK - SAĞLIK - Mono – Ortadoğu Holding Kurumsal İletişim MecrasıSARKMALAR YAĞLANMA TiPiNE GÖRE DEĞiŞiYOR

Ameliyat sonrasında oluşan sarkmalar, genellikle hastanın obezite cerrahisi öncesindeki yağlanma tipine göre değişiklik gösteriyor. Klasik olarak bilinen elma tipi vücut yapısına sahip olan kişilerde en fazla karın ve kalça bölgesinde sarkma meydana geliyor. Armut tipi vücut yapısına sahip olanlarda ise bacak ve kalça bölgesinde sarkma daha fazla görülüyor. Derinin elastikiyede genellikle ilk ameliyat, karın-kalça- bacak yanları gibi bölgelerin çevresel olarak düzeltimini sağlayan 360 derece bodylift’tir. Sonrasında yine hastanın durumuna göre kol-meme ve bacak germe ameliyatları yapılır. Akabinde de hastanın tüm deri fazlalıkları alınır ve vücut şekillendirilir.

OBEZiTE VE POSTBARiATRiK CERRAHiDE YAĞ HÜCRELERi

Postbariatrik cerrahinin kişinin yağ oranı üzerindeki etkilerine değinmek gerekirse öncelikle obezite cerrahisi sonrasında yağ hücrelerinin sayısında değişiklik olmayacağından bahsetmek gerekir. Ancak söz konusu hücrelerin hacimleri önemli ölçüde azalır. Bunun yanı sıra bizler, obezite cerrahisinin liposuction ile desteklenip desteklenemeyeceğine dair sorularla karşılaşabiliyoruz. Obezite cerrahisi, başlı başına bir süreçtir ve burada liposuction’ın yeri çok kısıtlıdır. Bu yöntem sadece bazı özel durumlarda uygulanmalıdır. Nadir bazı durumlar dışında, obezite cerrahisine aday olan bir hastaya liposuction yapılması doğru olmayacaktır.

AŞIRI KiLO KAYBI SONRASI DERi SARKMASI KAÇINILMAZ

Postbariatrik cerrahi ameliyatlarının gerekliliği; hastanın yaşına, deri kalitesine, verdiği kilo miktarına, spor geçmişine ve kilo verme süresi gibi birden fazla faktöre bağlıdır. Yine de kilo verme esnasında postbariatrik cerrahiye ihtiyaç duymadan deri kalitesini korumak pek mümkün değildir. Bu durumu şöyle açıklayabilirim: Obezite cerrahisinin amacı, hastayı fazla kilolarından ve bunun yarattığı fiziksel ve metabolik sıkıntılardan kurtarmaktır. Derinin elastikiyet kapasitesini aşan miktarlardaki kilo kaybı, sarkmaların ortaya çıkmasını kaçınılmaz kılar. Spor yapan hastalarda kas kitlesinin artması deri sarkmalarını azaltsa da çoğu zaman bu durumun önüne geçmek zordur. Dolayısıyla postbariatrik cerrahiyi, obezite ameliyatının bir adım sonrası olarak düşünebiliriz. Ancak obezite operasyonu geçiren her hastanın tüm postbariatrik cerrahi uygulamalarına ihtiyacının olmadığını belirtmekte de fayda var. Buna rağmen en az bir ya da iki ameliyata mutlaka gereksinim olacaktır.

SARKMALAR YAĞLANMA TiPiNE GÖRE DEĞiŞiYOR Ameliyat sonrasında oluşan sarkmalar, genellikle hastanın obezite cerrahisi öncesindeki yağlanma tipine göre değişiklik gösteriyor. Klasik olarak bilinen elma tipi vücut yapısına sahip olan kişilerde en fazla karın ve kalça bölgesinde sarkma meydana geliyor. Armut tipi vücut yapısına sahip olanlarda ise bacak ve kalça bölgesinde sarkma daha fazla görülüyor. Derinin elastikiye tine göre sarkmaların yanı sıra çatlaklar da hastaların mustarip olduğu bir diğer problem olarak karşımıza çıkıyor. Ancak bu sorun da postbariatrik cerrahi operasyonu esnasında sarkmalarla birlikte gideriliyor.

OPERASYON SONRASI DERi KALiTESiNiN KORUNMASI ÖNEMLiOBEZİTE CERRAHİSININ İKİNCİ ADIMI POSTBARİATRİK - SAĞLIK - Mono – Ortadoğu Holding Kurumsal İletişim Mecrası

Postbariatrik cerrahi sonrasında hastaların deri görünümünde ciddi anlamda iyileşme sağlanabilse de bu ameliyatların ardından kişilerin derisi, normal vücut ağırlığına sahip olan ve kilo problemi yaşamayan bireylere nazaran temelde daha az elastik oluyor. Bu nedenle biz hastanın derisini ne kadar gergin hâle getirsek de kişinin spor ve kilo kontrolü ile vücudunu koruması da önemli. Bu noktada postbariatri sonrası cildin eski hâline dönme ihtimalinin olup olmadığı, en sık karşılaştığımız sorular arasında yer alıyor. Bunun cevabı ise şu şekilde: Postbariatrik cerrahi, hastanın tüm sarkmalarının ortadan kaldırılmasını sağlıyor. Böylelikle kişi gergin ve alttaki kasların yansımalarını gösterecek şekilde bir vücut yapısına sahip oluyor.

 GELiŞEN TEKNOLOJi iLE DAHA İYi SONUÇLAR

Gelişen teknoloji paralelinde postbariatrik cerrahi alanında yeni uygulamaların da arttığını görüyoruz. Bu gelişmeleri göz önüne aldığımızda postbariatrik cerrahide uygulanan tekniklerin artık çok daha rafine bir hâle geldiğini söyleyebilirim. Tekniklerin gelişmesi ve standardizasyonu ise hastanın, çok daha az komplikasyon oranları ile çok daha iyi estetik sonuçlar almasını sağlıyor.