BU SAYIMIZDA DEĞERLİ HEKİMLERİMİZİ UNUTMADIK
14 Mart Tıp Bayramı’na yaklaştığımız bugünlerde Nişantaşı Hastanesi hekimlerimizden mesleklerini dinledik

BU SAYIMIZDA DEĞERLİ HEKİMLERİMİZİ UNUTMADIK - SAĞLIK - Mono – Ortadoğu Holding Kurumsal İletişim MecrasıUzm. Dr. Birsen ÖZTÜRK
Pediatri (Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları)

SAĞLIKLI NESİLLER İÇİN ÇALIŞIYORUZ

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanlığı, doğumdan itibaren 18 yaşına kadar çocukların sağlığını izleyen, önleyici ve tedavi edici uygulamaları olan bir tıp alanıdır. Tıp fakültesinden sonra, yoğun ve özverili bir çalışma gerektiren uzmanlık eğitimi ile birlikte yaklaşık 11 yıllık bir sürecin sonunda çocuk doktoru olarak bireysel veya hastane ortamında çalışmak mümkündür. Toplum sağlığı açısından çocukların gelişiminin desteklenmesi, hastalıkların önlenmesi, çocuk ölüm oranlarının düşürülmesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanlığının öncelikli konuları arasındadır. Çocuklar, sürekli büyüme ve gelişim içindedir. Bu nedenle hastalıkların önlenmesi ve tedavisi dışında çocuğun doğumundan itibaren bedenen, zihnen ve ruhen sağlıklı olmasının desteklenmesi gerekiyor. Olası sorunların erken saptanabilmesi ve düzeltilebilmesi için çocukların hasta olmadan da düzenli olarak kontrole gelmeleri önem taşıyor.
Çocuk doktorları olarak toplumumuzun geleceği olan çocuklarımızın en iyi şekilde gelişmesi ve sağlıklarının korunması temel amacımız. Dolayısıyla biz çocuk doktorlarına çok önemli görevler düşüyor. Bir yandan sağlıklı nesillerin gelişmesi için aktif olarak çalışırken bir yandan da sürekli gelişen tıbbi bilgilerin de takip edilmesi gerekiyor.


 

BU SAYIMIZDA DEĞERLİ HEKİMLERİMİZİ UNUTMADIK - SAĞLIK - Mono – Ortadoğu Holding Kurumsal İletişim MecrasıUzm. Dr. Abdülkadir Ersoy
İç Hastalıkları (Dâhiliye)

HASTALARLA GEÇEN ZAMAN ÇOK ÖNEMLİ

Erişkinlerin böbrek hastalığından karaciğer hastalıklarına, ateşli hastalıklardan metabolik hastalıklara kadar tüm sağlık sorunlarının başvuru ve çözüm ünitesi İç Hastalıkları Bölümüdür. İç Hastalıkları Uzmanlığı, tıbbın temel taşıdır ve en köklü branşıdır. Çünkü bir İç Hastalıkları Uzmanı, hemen hemen vücuttaki tüm organlara ve hastalıklara hâkim olarak uzman unvanını almaktadır.

Bu yüzden bu alanda çalışan bir hekimin hastalarla geçireceği zaman çok önemlidir. Bu bölüme başvuran hastaların çoğunda çeşitli hastalıklar bulunabilir. Hasta sağlık problemlerini anlattığında, İç Hastalıkları Uzmanı soruların tümüne cevap verebilme bilgisine sahip olmalıdır. Bu yüzden iç hastalıkları muayenesi, diğer branş muayenelerine kıyasla uzun ve kapsamlı bir süreç anlamına gelmektedir.


 

 

 

BU SAYIMIZDA DEĞERLİ HEKİMLERİMİZİ UNUTMADIK - SAĞLIK - Mono – Ortadoğu Holding Kurumsal İletişim MecrasıYrd. Doç. Dr. Erkan ERDEM
Üroloji Uzmanı

HEM ERİŞKİN HEM DE ÇOCUK HASTALARLA İLGİLENİYORUZ

Üroloji, kadın ve erkeklerin üriner sistemlerini (böbrek, mesane vb.) ile erkeklerin üreme sistemlerini inceleyen bir tıbbi branştır. Ayrıca böbreküstü bezlerinin cerrahi tedavisi de ürolojinin alanına girer. Üroloji hem erişkin hem de çocuk hastalarla ilgilenir. Üroloji bilimi, açık cerrahi ameliyatların yanı sıra endoskopi ve laparoskopi gibi modern teknolojik yöntemlere dayalı kapalı ameliyatları da gerçekleştirir.
Üroloji geniş bir yelpazeyi kapsayan hastalıklarla ilgilenen ve alt dalları olan bir branştır. Bunlardan bazıları; androloji (cinsel işlev bozuklukları tanı ve tedavisi), erkek infertilitesi (kısırlık), erektil disfonksiyon, prematür ejekülasyon, varikosel cerrahi ve medikal tedavileri, endoüroloji, böbrek, üreter, mesane, prostat hastalıkları (taş, tümör, darlık gibi) endoskopik (kapalı) ameliyat ve tedavileridir. Bunlarla birlikte kadın ürolojisi (ürojinekoloji), inkontinans (idrar kaçırma) medikal ve cerrahi tedavileri, ürolojik onkoloji (üro-onkoloji) alanlarında da uzmanlaşmıştır. Çocuk ürolojisi (pediatrik üroloji) ile inmemiş testis (testisin yerinde olmaması), hipospadias (peygamber sünneti), VUR (böbreğe idrar kaçağı), enürezis nokturna (altına ıslatma), hidrosel (testis etrafında sıvı birikmesi), ingüinal herni (kasık fıtığı) ile sünnet, medikal ve cerrahi tedavilerinde uzmanlaşmıştır.


 

BU SAYIMIZDA DEĞERLİ HEKİMLERİMİZİ UNUTMADIK - SAĞLIK - Mono – Ortadoğu Holding Kurumsal İletişim MecrasıUzm. Dr. Elif Diler Ermeç
Anesteziyoloji ve Reanimasyon

HEKİMLİK, ZORLUĞA DAYANMAK DEMEK

Mesleğim, hekimlik ve Anestezi Uzmanlığı. Uzmanlık alanım; özellikle ameliyat olması gereken çocuklar, yetişkinler ve yaşlılar için ameliyatın güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesini ve sonrasında en az ağrı ile önceki fiziki durumlarına dönmesine yardımcı olmak. Yoğun bakımda ise hayatının bir döneminde ileri tetkik/tedavi ve solunum desteği gerektiğinde hastaların en kısa zamanda bu olumsuz durumdan bilimsel tıbbın sağladığı kılavuzlarla kurtulmalarına yardım etmek. Bu açıdan tıp, genel olarak baktığımızda her zaman iyi haber veremediğimiz bir alan.
Yaptığımız işin keyifli yanı çok. İşin gereği olarak insanlara, çocuklara ve toplum sağlığına katkıda bulunmak için sayısız şansımız bulunuyor. Gerek eğitim-araştırma hastanesinde çalıştığımda gerek devlet hastanesi ve zorunlu hizmet sırasında gerekse de şimdi özel hastanede hizmet verdiğim kurumlarda bu şansa defalarca sahip oldum ve bundan mutluluk duyuyorum.
Biz doktorların eğitim süreci zorlu ama öğrenmeyi seven kişiler için bir o kadar da zevkli. Hekimlik, diğer birçok değerli meslekte olduğu gibi zorluğa dayanmayı ve kolaya kaçmamayı gerektiren bir süreç.