İNSAN KAYNAKLARINDA KULLANILAN TEKNOLOJILERIN DEĞIŞIMI
İnsan kaynakları departmanında çalışanların verimliliklerini artırmak için kullanılan teknolojiler ve çalışma modelleri, her geçen gün gelişmeye devam ediyor.

Gelişen ve endüstrileşen dünya ile bu gelişimi takip eden iş dünyası insan kaynakları politikalarında teknolojiyi yakından takip etmekte ve kullanmaktadır. KOBİ’lerden büyük ölçekli şirketlere kadar artık günümüzde kullanılmaya başlanan İK teknolojileri verimlilik ve performansı artırmakla kalmıyor, ölçülebilirlik sağlayarak geleceğe dair planlamalara da imkan sağlıyor. Günümüzde iş dünyasında iş yerlerinin girişinde ve çıkışında kullanılan kartlı, parmak izli ve yüz tanıma altyapısı ile kullanılan personel devam kontrol sistemleri (PDKS) çalışanların adil bir şekilde mesai saati uygulamasını kullanmalarını, izinli / hasta olduklarının raporlanmasını, fazla mesai saatlerinin belirlenmesini sağlıyor. Ortadoğu Grup İnsan Kaynakları olarak genel merkezimizde ve çalışma lokasyonlarımızda parmak izi ve yüz tanıma alt yapısı ile devam/ devamsızlık sürecimizi desteklemekteyiz. Bilgisayar ekranlarının aktifliğini takip eden yazılımlarla işverenler, özellikle bilgisayar üzerinden çalışılan projelerde çalışanların proje üzerinde harcadıkları saati ölçebilmekte ve proje özelinde maliyetlendirmelerini daha doğru şekilde yapabilmekteler.

Kamera sistemlerinin de gelişmesiyle kameralar sadece güvenlik uygulamaları için kullanılmamakta çalışanların daha aktif bir çalışma ortamında çalışabilmeleri için ölçülmeler yapmakta, hizmet sektöründe müşteri memnuniyetinde personelin desteğini görebilmektedir. Ortadoğu Grup üst düzey yöneticileri kameralar vasıtasıyla iş süreçlerini takip etmekte olup, oluşan sorunlara anında ve hızlı bir şekilde müdahale etme imkanına sahip olmaktadır. Ortadoğu Grup’ta “İnsan Kaynakları” teknolojilerinin kullanımı bu alanlarla sınırlı kalmamaktadır. Şirketimizin iş başvuru süreçlerinde kurumsal internet sitemiz, kariyer portalları ve sosyal medya etkin bir şekilde kullanılmaktadır. Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) sistemi ile yıllık performans değerlendirmeleri yapılmakta olup, çalışanların yöneticilerini, yöneticilerin de çalışanları değerlendirmesine olanak sağlanmaktadır. Yapılan değerlendirmelerin sonucunda oluşan rapor şirket stratejilerimizin oluşturulmasında önemli bir karar destek mekanizması haline gelmiştir. Mülakat süreçlerimiz web tabanlı iş uygulamaları aracılığı takip edilerek aday değerlendirme aşamasında güvenilir bir şirket hafızası oluşturulmaktadır. Şirket içi duyurularımızı, etkinliklerimizi, prosedürlerimizi ve kurumsal anlaşmalarımızı “Ortadoğu Portal” aracılığıyla paylaşmaktayız. Çalışanlarımızın her yerden ulaşabildiği portal sayesinde etkin bir iç iletişim süreci yürütülmektedir.

Dünyadaki uygulamalarda İK teknolojilerinin her gün geliştiği görülüyor. Tuvalet kullanım saatlerinin ölçülmesinden, mesai saatleri dışında geçirdikleri vakitlerde alkol kullanıp kullanmadıklarına kadar bakılan sektörlerde hala varlığını sürdürüyor. Dünyada home ofis ve dışarıdan çalışma alışkanlıkları artarken bu teknolojilerinde formu değişmeye başladı. 2000 sonrası doğan Z kuşağı gençliğinin iş dünyasına girmeye başlamasıyla da daha çok değişeceğe benziyor. Dünyada yaşanan bu gelişmeler doğrultusunda Ortadoğu Grup İnsan Kaynakları olarak süreçlerin verimliliği için dijital dönüşüm çalışmalarımız devam etmektedir. İnsan kaynaklarında kullanılan teknolojilerdeki esas, personelin ve iş süreçlerinin daha verimli ve etkin kullanımını artırmaktır. Bu teknolojiler personellerin iş yapabilmesine engel olmaması kaydıyla yapılabilmektedir. İşverenlerin bu teknolojilerin kullanımında doğru ve anlaşılabilir açıklamaları personellerine yapmaları iş etiğince gereklidir.

İNSAN KAYNAKLARINDA KULLANILAN TEKNOLOJILERIN DEĞIŞIMI - İnsan Kaynakları - Mono – Ortadoğu Holding Kurumsal İletişim Mecrası