ENERJİDE BAĞIMSIZLIK YENİLENEBİLİR KAYNAKLARLA SAĞLANACAK
Enerjide bağımsız ve güçlü olmanın yolu, yenilenebilir enerjiden geçmektedir

Yenilenebilir enerji, doğal yollardan sürekli olarak elde edilebilen enerji sistemidir. Bu kaynaklar, güneş, rüzgâr, jeotermal, hidrolik, biyokütle, dalga ve hidrojen enerjisi olarak sıralanabilir. Yerküre üzerinde kullanılan enerjinin yüzde 80’i fosil maddelerden oluşan enerjidir. Ancak çok yakın zamanda olmasa da fosil kaynakların tükenmesi mümkündür. Yenilenebilir enerjinin ise insanlar tarafından kalıcı olarak tüketilmesi mümkün değildir. Bu nedenle insanoğlunu fosil kaynaklara olan bağımlılıktan kurtarmada en büyük rolü, doğal kaynaklarla üretilen enerji modelleri üstlenecektir.

Dünya genelinde doğal enerji sistemlerinden alınan verimin bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 8 artarak 2 bin 351 gigawatt’a yükseldiğini göz önünde bulunduracak olursak doğal enerji kullanımının küresel çapta arttığını söyleyebiliriz. Ülkemiz hem coğrafi hem jeolojik yapısı ile bütün yenilenebilir enerji kaynaklarından faydalanma imkânına sahiptir. Özellikle jeotermal, rüzgâr ve güneş enerjisi potansiyelleri bakımından AB ülkeleri ile karşılaştırıldığında, Türkiye’nin son derece avantajlı bir konuma sahip olduğu söylenebilir.

Yeryüzünde kullanımı hızla artan bu enerji üretim sisteminin temeli, ülkemizde ilk olarak 2005 yılında yürürlüğe giren Yenilenebilir Enerji Kanunu’na dayanmaktadır. Ülkemizde yenilenebilir enerji kaynaklarına olan yatırımlar bu kanun ile başlamış, 2011’de çıkarılan Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması (YEKDEM) ile de hız kazanmıştır. Tüm yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırımlar yapılmış olup 2013 yılında yenilenebilir enerjide dünya ortalamasının üzerinde üretim gerçekleştirilmiştir.

Temiz ve yenilenebilir olması, düşük karbon emisyonu, çevre kirliliğini minimuma indirmesi gibi avantajları yenilenebilir enerjiyi diğer türlere göre ön plana çıkarmaktadır. Yerli yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı, ülkemizin enerjide dışa bağımlılığını azaltacak ve sektörün gelişmesi için istihdam alanı yaratacaktır.

2018 yılı itibarıyla döviz kurlarındaki ve faizlerdeki ani yükseliş ve YEKDEM’in 2020’de sonra erecek olması, yenilenebilir enerji alanındaki yatırımları her ne kadar yavaşlatsa da piyasanın yenilenebilir enerji kaynaklarına ilgisi hâlâ devam etmektedir. Yatırımcıların Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı’ndan ve Enerji Piyasaları Düzenleme Kurumu’ndan beklentisi, YEKDEM’in 2020 yılından sonra da devam ettirilmesi yönündedir. Zira enerjide bağımsız ve güçlü olmanın yolu, yenilenebilir enerjiden geçmektedir.