YENİLENEBİLİR ENERJİYE DESTEK SÜRECEK
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk kalkınma planı olan ve 2019-2023 dönemini kapsayan On Birinci Kalkınma Planı çerçevesinde;

2018'de 88 bin 551 megavat olan elektrikteki kurulu güç, 2023 itibarıyla 109 bin 474 megavata çıkarılacak. On Birinci Kalkınma Planı'ndan derlenen bilgilere göre Türkiye'nin geçen yıl 303.3 teravatsaat olan elektrik enerjisi talebinin, 2023'te 375.8 teravatsaate ulaşması öngörülüyor. Enerjide artan talebin karşılanmasında rekabete dayalı yatırım ortamı geliştirilecek ve mali açıdan güçlü, istikrarlı, şeffaf, öngörülebilir, tüketicinin korunduğu ve sürdürülebilirliği de dikkate alan bir enerji piyasasının sürekliliği gözetilecek.

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARINDAN ELEKTRİK ÜRETİMİ ARTTIRILACAK

Kalkınma Planı kapsamında yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretimi arttırılacak. Ayrıca yenilenebilir enerji üretiminin şebekeye güvenli bir şekilde entegrasyonunun sağlanması amacıyla gerekli planlama ve yatırımlar da gerçekleştirilecek. Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) benzeri modeller sayesinde yenilenebilir kaynakların elektrik enerjisi üretiminde daha yoğun bir şekilde kullanılması sağlanacak. Yenilenebilir enerji üretim tesislerinin şebekeye entegrasyonu ve buna ilişkin teknik yardım projeleri de hayata geçirilecek. Artan yenilenebilir enerjinin şebeke üzerinde oluşturduğu kısıtların bertaraf edilmesi amacıyla pompaj depolamalı HES’ler de dâhil olmak üzere enerji depolama sistemleri tesis edilecek. Daha verimli ve kendi enerjisini üreten binaların yaygınlaştırılmasının yanı sıra mevcut binalarda enerji verimliliğini teşvik edici desteklemeler yapılacak. Ayrıca bu kapsamda Ulusal Yeşil Bina Sertifika Sistemi kurulacak ve binaların kendi elektrik ihtiyacını karşılaması için lisanssız güneş ve rüzgâr enerjisi santral uygulamalarının yaygınlaştırılması sağlanacak. Kamu binalarında da "Enerji Verimliliği Projesi" uygulanacak.