YERLİ VE YENİLENEBİLİR ENERJİ, YILIN İLK YARISINA DAMGA VURDU
Türkiye'de 2019’un ilk altı ayında üretilen elektrikte yerli ve yenilenebilir kaynakların payı, ortalama yüzde 66,22 olarak hesaplandı.


2018’in ilk yarısında bu oran, yüzde 50,76 olarak hesaplanmıştı. Söz konusu dönemde üretilen 141 milyar 636 milyon 680 bin kilovatsaat elektrik ile Türkiye’nin enerji ithalatı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 20'ye yakın azaldı.

EN FAZLA PAY HIDROELEKTRİKTE

Yılın ilk yarısında üretilen elektrikte doğal gazın ortalama payı yüzde 16'da kalırken ithal kömürün payı yüzde 17,78, yerli kömürün payı yüzde 16,94 oldu. Aynı dönemde hidroelektrik santraller, ortalama yüzde 35,77 pay ile en fazla katkıyı sağlayan kaynak olarak hesaplandı. Rüzgâr enerjisinin payı yüzde 7,25 olurken üretilen enerjinin kalan kısmı ise jeotermal, güneş, akaryakıt ve biyokütle gibi diğer kaynaklardan sağlandı. Elektrik üretiminde yerli kaynakların payının en yüksek olduğu ay, yüzde 75 ile mayıs oldu. İthal kaynakların üretimde en büyük paya sahip olduğu ay ise yüzde 44,54 ile şubat olarak kaydedildi.