DÜNYADA YENİLENEBİLİR ENERJİ KAPASİTESİ ARTTI
Dünyada geçen yıl yenilenebilir enerjide kurulu güç, bir önceki yıla göre yüzde 7,9 artarak 2 bin 351 gigawatt (GW) yükseldi.

Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı (IRENA)'nın "Yenilenebilir Kapasitesi İstatistikleri 2019" raporunda, geçen yıl dünyada yenilenebilir enerjinin, toplam kapasite içindeki payının üçte bire ulaştığı belirtildi.

Rapora göre, dünyada yenilenebilir enerji kurulu gücü geçen sene bir önceki yıla göre toplamda 171 GW arttı. Söz konusu artışta en büyük katkı, güneş ve rüzgâr enerjisinden geldi. Güneş enerjisi kapasitesi 94 GW, rüzgâr enerjisi ise 49 GW arttı. Böylece yenilenebilir enerji kapasitesi, geçen sene bir önceki yıla göre yüzde 7,9'luk artışla 2 bin 351 GW'a ulaştı. Hidroelektrik enerjide kapasite 21 GW artarak bin 293 GW'a yükseldi. Bu sayede, hidroelektrik enerjisinin toplam yenilenebilir enerji içindeki payı da yüzde 50'nin üzerine çıktı.

Güneş ve rüzgâr enerjisi kapasitesinin yenilenebilir enerji içerisindeki payı ise yüzde 44'e yükseldi. Geçen yıl güneş enerjisi kapasitesi 485 GW, rüzgâr enerjisi ise 563 GW olarak kayıtlara geçti. Kapasitenin geri kalanı biyokütle, jeotermal ve dalga enerjisinden oluştu.